Bugun...Malatya Uluslararası Film Platformu Başvuruları Başladı
Tarih: 11-09-2018 10:50:50 + -


8. Malatya Uluslararası Film Festivali, ulusalyapımlarındesteklendiğiplatformunardındanuluslararasıprojelerinyarışacağı Malatya Uluslararası Film Platformu’nuhayatageçiriyor

facebook-paylas
Tarih: 11-09-2018 10:50

Malatya Uluslararası Film Platformu Başvuruları Başladı

Malatya BüyükşehirBelediyesitarafından, T.C KültürBakanlığıSinemaGenelMüdürlüğüve Malatya Valiliği’ninkatkılarıyla9-15 Kasımtarihleriarasında8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivaliönemlibiryeniliğedahaimzaatıyor. Geçtiğimizyıldanbaşlayarakulusalsinemayakatkıamacıylayapımöncesidestekleriçeren Malatya Film Platformu’nuhayatageçiren festival, yakıncoğrafyadanülkelerinkatılımıylaönümüzdekiyıllardabüyükbirfonadönüştürülmesiplanlananplatformun ilk anlaşmasınıAzerbaycanileimzaladı. Platformuntanıtımıveanlaşmanınimzalanmasıamacıyla Malatya BüyükşehirBelediyesiFıratSalonu’ndabirbasntoplantısıdüzenlendi. ToplantıyaMalatya BüyükşehirBelediyeBaşkanıve Festival BaşkanıHacıUğurPolat, AzerbaycanKinostüdyoDirektörüMüşfiqHatemov, Malatya Uluslararası Film FestivaliDirektörü Suat Köçer, AzerbaycanGençSinemacılarDerneğiBaşkanı,ünlüyönetmenElçinMusaoğlu, Platform DirektörüBelkısBayrakileçoksayıdabasınmensubukatıldı.

 

MALATYA YAKIN COĞRAFYANIN SİNEMAMERKEZİ OLACAK

 

Basıntoplantısında ilk sözüalan Malatya Uluslararası Film FestivaliDirektörü Suat Köçer, Türkiye-Azerbaycanortaklığındabuyılilkigerçekleştirilecek Malatya Uluslararası Film Platformuhakkındabilgiverdi.  Geçtiğimizyıl Malatya Film Platformu’nukurarakulusal film projelerineyapımdesteğisağladıklarınıhatırlatan Suat Köçer, buyılAzerbaycanişbirliğiylehayatageçirecekleri Malatya Uluslararası Film Platformu’nuönümüzdekiyıllardayakıncoğrafyayıiçinealanbüyükbirdesteklemefonunadönüştürmeyiplanladıklarınısöyledi. TürkiyeileortaktarihivekültürelbağlarıolanAzerbaycanileyolaçıkmanınanlamlıbirbaşlangıçolduğunubelirten Köçer, merkeziMalatya’daolacakplatformunönümüzdekiyıldanitibarenkatılımcıülkelerlegenişleyeceğinivebucoğrafyadansinemacılariçinönemlibircazibemerkezihalinegeleceğiniifadeetti.

 

ÜÇ SENARYOYA 30’AR BİN TL DESTEK

 

Başvuruların 11 Eylül’debaşlayacağınıve 15 Ekim’ekadardevamedeceğinisöyleyen Köçer, üyeülkesinemacılarınınkatılabildiğiuluslararası platform başvurularından, önjüritarafındanseçilecek 10 projeninfinaldeyarışacağınıbelirtti. Finalistlerarasından 3 projeninanajüritarafındanSenaryoGeliştirmeDestekÖdülüolarak 30’ar Bin TL destekleödüllendirileceğinisöyleyenKöçer, desteklerdenbirinin TRT tarafındanüslenileceğinihatırlatarakMalatya Uluslararası Film Festivaliveulusalsinemayayaptığıkatkılardandolayı TRTilefestivalebaşındanbuyanabüyükdestekverenKültürBakanlığıSinemaGenelMüdürlüğü’neteşekküretti.

 

İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK

 

Sözlerine Malatya BüyükşehirBelediyeBaşkanıHacıUğurPolatve Festival Direktörü Suat Köçer’eteşekkürederekbaşlayanAzerbaycanKültürBakanlığıKinostüdyoDirektörüMüşfiqHatemov, Türkiyeilesinemaalanındakıymetlibirişbirliğiyapıyorolmaktanduyduklarımemnuniyetidilegetirdi. Bunun iyibirbaşlangıçolduğunuvegelecekyıllardaplatformaolankatkılarınınartarakdevamedeceğiniifadeedenHatemov, “İlerikidönemlerdeüyeolacakyeniülkelerle Malatya Uluslararası Film Platformu’nunbaştaTürkiCumhuriyetlerolmaküzereyakıncoğrafyaiçinönemlibirsinemamerkezinedönüşeceğineinanıyorum. Bugünbuanlamlıbirlikteliğin ilk adımınıatmaktanbüyüksevinçduyuyoruz” dedi. Hatemov’unardındansözalanyönetmenElçinMusaoğlu, butürortaklıklarınhalklarveülkelerarasıkültürüngelişmesindeönemlirolaldığınısöyledi. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin son yıllardaadınısıkçasözettirenbaşarılıbir festival olduğunusöyleyenMusaoğlu, platformunyeniyeteneklerinyanısırabaşarılıişlereimzaatmışustasinemacılariçin de önemlibirdestekfonunadönüşeceğineinandığınıifadeetti. 

 

 

GÜCÜMÜZÜ SİNEMA ALANINDA DA GÖSTERMELİYİZ

 

Basıntoplantısındabirkonuşmayapan Malatya BüyükşehirBelediyeBaşkanıve Festival BaşkanıHacıUğurPolat, sinemanıngünümüzdünyasındaçokönemlibirkitleiletişimaracınadönüştüğünedikkatçekti. Türkiye’nin son yıllardakazandığıöncü role atıftabulunanBaşkanPolat, aynıkararlılıkveçabanınkültürsanatalanında da gösterilmesigerektiğinisöyledi. Malatya Uluslararası Film Festivali’ninTürkiye’ninöndegelen film festivallerindenbiriolduğunuifadeedenBaşkanPolat, yapımdestekleriyleülkesinemasınakatkıdabulunuyorolmaktanbüyükmutlulukduyduklarınıbelirtti. Malatya Uluslararası Film Platformu’nunAzerbaycanilebaşladığınıveönümüzdekiyıldanitibarenhızlabüyüyeceğineinandıklarınıifadeederekAzerbaycan’abuanlamlıişbirliğindendolayıteşekküretti.

 

Konuşmalarınardındanimzatöreninegeçildi. Malatya BüyükşehirBelediyeBaşkanıHacıUğurPolat, AzerbaycanKinostüdyoDirektörüMüşfiqHatemov, Malatya Uluslararası Film FestivaliDirektörü Suat Köçer veGençSinemacılarDerneğiBaşkanı, yönetmenElçinMusaoğluanlaşmayıimzaladı.

 

BAŞVURULAR FESTİVALİN WEB SİTESİNDEN YAPILIYOR

 

Bu yılTürkiye-Azerbaycanortaklığındagerçekleştirilenuluslararasıplatformununbaşvurularıbuggünitibariylebaşladı. Malatya Uluslararası Film Festivali’ninresmisitesi; malatyafilmfest.org.tr ‘den yapılacakbaşvurulariçin son tarih 15 Ekim 2018.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÜLTÜR-SANAT Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ
  SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ
 • Malatya Bahar
  Malatya Bahar
 • Malatya
  Malatya
 • Malatya Battalgazi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
  Malatya Battalgazi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
 1. SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ
 2. Malatya Bahar
 3. Malatya
 4. Malatya Battalgazi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Terminator: Genisys Official Trailer #2 (2015)
  Terminator: Genisys Official Trailer #2 (2015)
 • Avatar 2 : Trailer
  Avatar 2 : Trailer
 • Fantastic Four Official Trailer
  Fantastic Four Official Trailer
 • YavHeHe
  YavHeHe
 • Mazlum Kuzey Fragman
  Mazlum Kuzey Fragman
 • YAĞMUR Kıyamet Çiçeği Fragman
  YAĞMUR Kıyamet Çiçeği Fragman
 1. Terminator: Genisys Official Trailer #2 (2015)
 2. Avatar 2 : Trailer
 3. Fantastic Four Official Trailer
 4. YavHeHe
 5. Mazlum Kuzey Fragman
 6. YAĞMUR Kıyamet Çiçeği Fragman
VİDEO GALERİ
YUKARI